Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

09:43
0246 4ec4 400
Reposted fromSaturnine Saturnine viasarazation sarazation
09:43
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
09:43
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
09:43
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
09:43
8186 613c 400

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

09:42
09:42
0827 649e 400
Reposted fromallblack allblack viatobecontinued tobecontinued
09:42
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
09:42
1140 7c76 400
09:42
8771 60c5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

January 01 2020

20:25
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
20:25
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaareyoumine areyoumine

December 29 2019

22:08
21:38
21:38
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
21:38
2518 883b 400
Reposted frommiischa miischa viascorpix scorpix

December 09 2019

20:03
Reposted fromshakeme shakeme viamrrru mrrru

December 08 2019

11:20
7439 b592 400
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
11:20
7453 0b6f 400
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
11:20
0593 13a1 400
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl