Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

20:59
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
20:59
8559 d94b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
20:57
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
20:56
0001 01cd 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
20:56
5521 38e3 400
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
20:55
0727 6b62 400
20:55
20:55
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:51
6550 a165 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:51
8225 c633 400
Reposted frommiischa miischa vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:51
20:51
5063 c032 400
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
20:50
20:50
6494 e312 400
Reposted fromscared scared viatobecontinued tobecontinued
20:50
Gdy się komuś długo przyglądasz, przestajesz widzieć doskonały nos albo proste zęby. Przestajesz widzieć bliznę po trądziku i dołek na brodzie. Te cechy zaczynają się zamazywać, a ty nagle widzisz kolory i to, co kryje się w środku, a piękno nabiera zupełnie nowego znaczenia.
— Amy Harmon - Making Faces
20:50
4292 4eda 400
Tego mi potrzeba. 
Reposted fromhrafn hrafn vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:50
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też
— Osiecka
20:50
0126 a194 400
20:50
8720 6bce 400
20:50
0004 ef27 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl