Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viazoou zoou
8059 bfb5 400
2523 97b0 400

inneroptics:

Eva Rubinstein

Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Jak zapomnieć o Twoich obietnicach?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMerrry98 Merrry98
7548 8f0c 400
Reposted fromsoay soay viafreeway freeway
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
4554 3bc2 400
Reposted fromazathiana azathiana viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
0885 a30d 400

zzzze:

Beuford Smith
Paul Chambers, John Coltrane, c. 1970
Vintage gelatin silver print

9855 2112 400

247forever:

Luis Barragán at his home in Mexico City (1969)

[Photo by René Burri]

Reposted fromerial erial viapamieciodlegle pamieciodlegle
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
5272 4005 400

this-strange-joy:

Ryan Kolton

Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Reposted fromMissStardust MissStardust viaAng3ll Ang3ll
6752 ff19 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
5560 9bc4 400
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
3849 5197 400

Anna Karina in Vivre sa vie (1962), directed by Jean-Luc Godard

Reposted fromLittleJack LittleJack vianataliablus nataliablus
2581 55c8 400

jogoraz:

Jogo-z

Jean-Louis’ tracks when darkness robs them of theirs light.

0468 ca46 400

Susu Laroche

Reposted frombackground background viatbtf tbtf
0497 9d1e 400

Miklós Szüts
Hollán paintings 2. (2010)

Reposted frombackground background viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl