Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
nie wiem
co ci powiedzieć
byłaś cholernie czarująca
jednak
czar pozostał
wyłącznie w postaci
rozczarowania
— Maria Goniewicz
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMerrry98 Merrry98
7633 135b 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMerrry98 Merrry98
4554 3bc2 400
Reposted fromazathiana azathiana viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
0885 a30d 400

zzzze:

Beuford Smith
Paul Chambers, John Coltrane, c. 1970
Vintage gelatin silver print

5618 33de 400
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
9855 2112 400

247forever:

Luis Barragán at his home in Mexico City (1969)

[Photo by René Burri]

Reposted fromerial erial viapamieciodlegle pamieciodlegle
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
5168 d14a 400
5272 4005 400

this-strange-joy:

Ryan Kolton

Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Reposted fromMissStardust MissStardust viaAng3ll Ang3ll
6752 ff19 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
5560 9bc4 400
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
3849 5197 400

Anna Karina in Vivre sa vie (1962), directed by Jean-Luc Godard

Reposted fromLittleJack LittleJack vianataliablus nataliablus
2581 55c8 400

jogoraz:

Jogo-z

Jean-Louis’ tracks when darkness robs them of theirs light.

7057 9eed 400
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
5927 84d5 400
Eva Green  
Reposted frommrsantares mrsantares viaAng3ll Ang3ll
6143 b3b9 400
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl