Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

2066 5928 400
Reposted fromsail sail viawiecznosci wiecznosci

August 15 2017

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaareyoumine areyoumine

August 11 2017

5172 48bf 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 08 2017

1426 7292 400
Reposted frompixielark pixielark viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

August 04 2017

9918 aa1a 400
Reposted frompesy pesy viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
6960 54c0 400
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaoutline outline
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty

July 27 2017

1894 b239 400
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued

July 22 2017

BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viawiecznosci wiecznosci
6318 44e2 400

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

July 13 2017

9767 6e6c 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutline outline

July 10 2017

Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)

June 28 2017

2044 b640 400
Me
Reposted fromAng3ll Ang3ll

June 26 2017

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viazoou zoou

June 25 2017

8059 bfb5 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl