Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

5302 a7f1 400
Reposted fromnoone97 noone97 viapocalujmnie pocalujmnie

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

November 03 2018

3352 8c2a 400
Reposted frompouler pouler viaOnly2you Only2you
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapocalujmnie pocalujmnie
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viapocalujmnie pocalujmnie
2306 cff5 400
2647 dc40 400
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viamerkaba merkaba

October 23 2018

5317 0d75 400

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viawiecznosci wiecznosci
0949 68fc 400
Reposted fromanananana anananana vialilacwine lilacwine

October 21 2018

9429 d65c 400
Reposted fromduvet duvet viaToshi Toshi
6312 53a9 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 20 2018

9992 c57e 400
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viapocalujmnie pocalujmnie

October 15 2018

4154 443d 400
Reposted byaugustusBrainyCrossroademonSemperParatus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl