Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2019

Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

January 13 2019

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viatobecontinued tobecontinued

January 09 2019

4155 9876 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

January 08 2019

8159 0894 400
Reposted frompszpsz pszpsz viatobecontinued tobecontinued

January 06 2019

1100 3d79 400
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viasummerstar summerstar

January 05 2019

Nagle go przeraziło, że tak mało ją widywał w ciągu minionych dwóch lat i że miał tak mało możliwości, by długo tulić w swych dłoniach jej ręce - żeby przestały drżeć.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viatobecontinued tobecontinued
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
7240 21db 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
8464 bd2b 400

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz

December 03 2018

6067 0459 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarlotka76 szarlotka76

December 02 2018

4702 6345 400

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaprzeblyski przeblyski

December 01 2018

8623 462f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

November 03 2018

3352 8c2a 400
Reposted frompouler pouler viaOnly2you Only2you
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapocalujmnie pocalujmnie
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viapocalujmnie pocalujmnie
2306 cff5 400
2647 dc40 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl