Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

May 12 2018

Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Reposted frommrrru mrrru

April 29 2018

bałem się napisać, że tęsknię
— nie bój się i powiedz mi to jeszcze raz

April 12 2018

8080 8bae 400
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaMerrry98 Merrry98

April 01 2018

3394 25eb 400

March 11 2018

mam w oczach piach a w sercu łzy
— Ted Nemeth "Retrocukiernia"
Reposted frompasazerka pasazerka vialekkaprzesada lekkaprzesada
8838 6155 400

March 04 2018

0806 9352 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaluch aluch
8018 8c2d 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

March 03 2018

3860 20a1 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianoelle noelle
1598 5571 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viapocalujmnie pocalujmnie
1800 e3e1 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
2047 8450 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapocalujmnie pocalujmnie

February 27 2018

7545 f63c 400
i can relate ... 
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
3242 6642 400
Reposted fromezf ezf viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl