Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

mam w oczach piach a w sercu łzy
— Ted Nemeth "Retrocukiernia"
Reposted frompasazerka pasazerka vialekkaprzesada lekkaprzesada
8838 6155 400

March 04 2018

0806 9352 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaluch aluch
8018 8c2d 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

March 03 2018

3860 20a1 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianoelle noelle
1598 5571 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viapocalujmnie pocalujmnie
1800 e3e1 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
2047 8450 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapocalujmnie pocalujmnie

February 27 2018

7545 f63c 400
i can relate ... 
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
3242 6642 400
Reposted fromezf ezf viamrrru mrrru
miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromzmora zmora vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 26 2018

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatobecontinued tobecontinued
6090 3106 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy

February 23 2018

5101 dd76 400
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze

February 13 2018

6942 64ec 400
Reposted from777727772 777727772 viatbtf tbtf

January 26 2018

2003 4762 400
Reposted fromeazyi eazyi viapocalujmnie pocalujmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl