Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry

March 23 2019

4501 e862 400

coolkidsofhistory:

Bill Murray in Times Square, 1979

Reposted fromnankiddo nankiddo vialekkaprzesada lekkaprzesada
5023 1ce0 400
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Pozwól jej się w ciebie mocno wtulić.
— Bogda Mysłowska "Zagubiona dziewczyna"
2802 3fba 400
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
To nie do mnie, nie o mnie i nie ja, prawda?
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vialekkaprzesada lekkaprzesada

Powtarzając dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromemeri emeri vialekkaprzesada lekkaprzesada
9050 1a62 400

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 11 2019

Moje myśli są bezdomne
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
2874 bb58 400
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
(Perfumy to też alkohol)
— Poświatowska
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viatobecontinued tobecontinued

March 10 2019

8920 6639 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialiliowadusza liliowadusza
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viatojapaula tojapaula
9590 db47 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viainsanedreamer insanedreamer
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vianoelle noelle
9879 c3e4 400
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
0013 5cec 400
Couple in front of their candy store in New York City, 1949.
8906 61c1 400
5172 48bf 400
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl