Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

7701 f806 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

October 15 2017

0734 3529 400

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMerrry98 Merrry98
6618 d347 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaMerrry98 Merrry98

September 15 2017

September 01 2017

9097 0609 400

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMerrry98 Merrry98
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viatobecontinued tobecontinued
3134 3264 400

folms:

Ikiru (1952, dir. Akira Kurosawa)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viatobecontinued tobecontinued

August 31 2017

6936 6df2 400

the-night-picture-collector:

Roy DeCarava, New York, 1957

Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viascorpix scorpix
2602 4923 400

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

4285 fd3b 400

thenarrowsilence:

Lost, Lost, Lost 1976 Directed by Jonas Mekas

Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

August 29 2017

0105 beb2 400
Reposted fromdivi divi viaoutline outline

August 17 2017

2066 5928 400
Reposted fromsail sail viawiecznosci wiecznosci

August 15 2017

Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaareyoumine areyoumine

August 11 2017

5172 48bf 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl