Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

14:39
6444 c2ae 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaBabson Babson
14:39
6748 6aba 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
14:39
2622 be96 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajasnaa jasnaa
14:39
Reposted fromshakeme shakeme viajasnaa jasnaa
14:38
4580 1ab1 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
09:07
09:07
6337 ce94 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
09:07
1616 54e0 400

July 12 2019

11:24
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
11:24
7481 9be3 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation
11:23
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viascorpix scorpix
11:23
5089 c783 400
Reposted fromrudosci rudosci viascorpix scorpix
11:23
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viascorpix scorpix
11:19
7828 0709 400
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued
11:18
W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze.
— Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru
Reposted bySplitger Splitger

July 10 2019

20:13
2828 d6a7 400
Reposted fromerial erial vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:13
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
20:13
3450 5637 400
20:13
8773 82ca 400
Reposted fromwestwood westwood viasarazation sarazation
20:13
4575 0059 400
Reposted fromwestwood westwood viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl