Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

4276 72a2 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
6704 7ab1 400
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

September 17 2018

3856 32da 400

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viasarazation sarazation

September 16 2018

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski

September 15 2018

7343 f5c2 400
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialekkaprzesada lekkaprzesada
6624 ab3e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatbtf tbtf

September 09 2018

Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatrzpodnogi patrzpodnogi

September 08 2018

4184 afd4 400
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued

August 17 2018

3445 ddf0 400
Reposted fromverronique verronique viasarazation sarazation
3519 3f82 400
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viatobecontinued tobecontinued
4702 6345 400

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

July 13 2018

5329 2785 400
2328 7037 400

what-he-wears:

The Dadaist way by Paolo Roversi, Feb 2006, L’Uomo Vogue

Reposted fromerial erial viapredictableannie predictableannie

July 04 2018

Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
Reposted fromkfavart kfavart viatobecontinued tobecontinued
9804 3150 400
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

May 12 2018

Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl